New method for conformance assessment of radio transmitters (NT TR 589)

  • Report #: NT TR 589
  • Approved: February 2006
  • Author(s): Kristian Karlsson, Jan Carlsson
Download pdf Size: 1.45 MB

Abstract

In this project a measurement of the effective radiated power (ERP) is compared to a measurement of the total radiated power (TRP). ERP is measured according to ETSI inside an anechoic chamber and TRP is measured inside a reverberation chamber. The measured TRP value is related to the ERP value via an estimated maximum directivity of the test object. The comparison is performed for three active radio units with terminal antennas at their carrier frequencies and their first five harmonic frequencies. The uncertainty of an ERP measurement according to ETSI is compared to the uncertainty of an estimation of the ERP value via the TRP measurement as proposed in the new method.

Swedish abstract

I projektet jämförs en ERP (Effective Radiated Power) mätning med en TRP (Total Radiated Power) mätning. ERP mäts enligt ETSI standard inuti en hel- eller halvdämpad kammare och TRP mäts i en modväxlande kammare. Ett approximerat värde på provobjektets maximala direktivitet används för att relatera TRP värdet till ERP värdet. I projektet har en jämförelsemätning utförts för tre aktiva terminaler, både vid bärfrekvensen och vid dess fem första harmoniska övertoner. En osäkerhetsbudget har även tagits fram för att jämföra osäkerheten vid en ERP mätning enligt ETSI standard med osäkerheten i den nya metoden då ERP värdet skattas med den maximala direktiviteten tillsammans med TRP värdet.  
Categories and tags