Intern kvalitets kontroll – Handbok för kemilaboratorier (Trollboken – Troll book) (NT TR 569 – Svensk/Swedish)

  • Report #: NT TR 569 – Svensk/Swedish
  • Approved: March 2007
  • Author(s): Håvard Hovind, Bertil Magnusson, Mikael Krysell, Ulla Lund, Irma Mäkinen
  • Version: Svensk/Swedish
Download pdf Size: 1.37 MB

Abstract

  Målet med Trollboken är att ge bra och praktiska råd för intern kvalitetskontroll. Boken är skriven för dig som arbetar med rutinmätningar på analyslaboratoriet. Den första versionen av intern kvalitetskontroll (1) – Intern kvalitetskontroll – Handbok för vattenlaboratorier (Nordiskt samarbete) skrevs 1984 och en reviderad upplaga trycktes i Norge 1986 – mest känd under namnet Trollboken (2). Den har sedan översatts till flera olika språk och har använts som ett verktyg inom kemilaboratorier – speciellt inom miljölaboratorier. Denna handbok är en förbättrad och utökad upplaga och målet är – som det alltid har varit – att den skall vara ett praktiskt verktyg för analytiska kemister i deras dagliga arbete med analysmetoderna. Sedan den första upplagan kom ut har det under åren hänt mycket inom området analyskvalité. För det första har kravet på ackreditering av analyslaboratorier skapat ett tryck på laboratorierna att dokumentera analyskvalitén och den interna kvalitetskontrollen är en viktig del av analyskvalitén. När den nya standarden för ackreditering ISO/IEC 17025 började tillämpas kom mätosäkerhet och också spårbarhet till referensmaterial i fokus, både för kemiska och mikrobiologiska metoder. Den interna kvalitetskontrollen är en viktig del när laboratorier skall uppskatta sin mätosäkerhet. Alla dessa nya krav har lett till ett behov att revidera den s.k. Trollboken. Upplägget har ändrats lite grann och kapitlen har reviderats. Flera nya exempel har tagits fram för att visa på användbarheten inom olika områden inom kemisk analys. Beskrivningarna hur man tillverkar kalibrerings- och kontrollösningar har tagits bort från den nya upplagan av Trollboken då detta beskrivs i detalj i de nya ISO och CEN standarderna.  
Categories and tags