Korrosjonspåvirkning fra brannimpregnert trevirke – En ringtest og ny prøvemetode (NT TR 546)

  • Report #: NT TR 546
  • Approved: November 2004
  • Author(s): Fred G. Evans
Download pdf Size: 3.47 MB

Abstract

  En akselerert metode for å vurdere korrosjonspåvirkningen fra brannimpregnert tre på festemidler er testet ut ved å eksponere prøvene i et fuktig klima (RF = 90 %) ved 27 °C og sammenlikne med korrosjon i utendørs eksponering i ett år. Korrosjonsresultatene varierte hos de deltagende institutter. Dette skyldes blant annet at det er en visuell vurdering. Forsøket har derfor vist at korrosjonsgraderingene bør baseres på en fotografisk mal som kan brukes ved revisjon av prøvene. Korrosjonsgraderingene for metalliske festemidlene etter seks måneders eksponering, viser imidlertid at metoden skiller både mellom de enkelte brannimpregnerte produktene som er testet, og mellom brannimpregnert og ubehandlet tre. Metoden synes brukbar både for produkter som skal påføres ved overflatebehandling, så vel som ved en impregneringsprosess. Den akselererte laboratoriemetoden gir for de fleste brannimpregneringsmidler de samme korrosjonsgraderinger etter 6 måneder som for ett år i utendørs eksponering. Referansene i uimpregnert tre får imidlertid en større korrosjon utendørs enn etter 6 måneder i akselerert test. Den akselererte metoden bør derfor kunne gi en god indikasjon på om de forskjellige brannimpregneringsmidlene vil gi en økende korrosjon på metaller, tilsvarende det som vil skje det første året ved utendørs eksponering. Alle de testede midlene i ringtesten gir en økt korrosjon på bløtt stål etter 6 måneder i akselerert klima og 12 måneder utendørs, i forhold til uimpregnert tre. Enkelte midler gir økt korrosjon allerede etter kun én måned. Det er også noe angrep på festemidler med elektrolyttisk sinkbelegg, men kun i selve belegget. Man bør derfor minst bruke varmforsinket stål som festemidler på alle de testede brannimpregnerte produktene.  
Categories and tags