Nordtest Prosjekthandbok

Håndbok for prosjekt innen harmonisering av regler og metoder (Conformity assessment).

Denna handbok riktar sig till projekt, som skall bidra till att uppfylla den öppna marknadens strategi (avlägsnande av gränshinder) med speciell fokus på området conformity assessment och på teknisk testing. Projekten kan omfatta bl.a. utveckling av provningsmetoder och -systematik, teknisk utvärdering, jämförande provningar samt kartläggningar och behovsanalyser.