Kvalitetshandbok för energitorv: Bränsleklassificering och kvalitetssäkring, provtagning och bestämning av egenskaperna (NT ENVIR 009)

  • Report #: NT ENVIR 009
  • Approved: November 2005
Download pdf Size: 2.02 MB

Abstract

  Denna kvalitetshandbok fastställer de förfaranden som skall användas för att bestämma kvaliteten på energitorv som är föremål för handel samt för att säkerställa kvaliteten och för kvalitetsstyrning. ANM. 1: Energitorv är förenad med viktiga hälso-, säkerhetsoch miljösynpunkter som måste uppmärksammas särskilt. Dessa omständigheter omfattas emellertid inte av denna kvalitetshandbok. ANM. 2: Om EU:s lagstiftning om utsläppshandel ändras måste ändringarna beaktas och handboken ändras på motsvarande sätt.  
Categories and tags