Internal Quality Control - Handbook for Chemical laboratories (Trollboken - Troll book) (NT TR 569 - Suomi/Finnish)

Size: 3.02 MB
Print
  • Report #: NT TR 569 Finnish/Soumi
  • Approved: March 2007
  • Author(s): Håvard Hovind, Bertil Magnusson, Mikael Krysell, Ulla Lund, Irma Mäkinen
  • Hits: 0
  • Version: Finnish/Soumi

Abstract

Tässä ohjekirjassa annetaan hyvät ja käytännölliset ohjeet sisäiseen laadunohjaukseen. Se on kirjoitettu sinulle, joka teet rutiinimäärityksiä kemian laboratoriossa.

Sisäinen laadunohjaus – Ohjekirja kemian laboratorioille (Internal Quality Control – Handbook for Chemical Analytical Laboratories) – ohjekirjan ensimmäinen painos valmistui pohjoismaisena yhteistyönä vuonna 1984 [1]. Tarkistettu painos, joka tunnetaan nimellä Trollboken [2], julkaistiin Norjassa vuonna 1986. Myöhemmin ohjekirja on käännetty useille eri kielille ja sitä on käytetty laajalti kemian laboratorioissa – erityisesti ympäristölaboratorioissa. Tämä  ohjekirjan uusi versio on parannettu ja laajennettu painos, jonka tarkoitus on olla käytännön apuväline analyytikoille heidän päivittäisessä työssään.

Ensimmäisen version valmistumisen jälkeen on tapahtunut paljon kehitystä analyyttisen laadun laadunohjauksessa. Akkreditointivaatimukset ovat luoneet laboratorioille paineita dokumentoida analyysitulosten laatua. Sisäinen laadunohjaus on tärkeä osa tätä dokumentointia. Kun akkreditointistandardin (ISO/IEC 17025 [3]) ensimmäinen painos julkaistiin, huomiota kiinnitettiin erityisesti mittausepävarmuuteen ja referenssinormaalin jäljitettävyyteen sekä kemiallisissa että mikrobiologisissa menetelmissä. Kun laboratorio arvioi mittausepävarmuuttaan, sisäisestä laadunohjauksesta saadut tulokset ovat olennaisia.Laadun varmistukseen kohdistuneet uudet vaatimukset ovat aiheuttaneet tarpeen tehdä niin kutsutusta Trollbook-ohjekirjasta tarkistettu painos.

Ohjekirjan sisältöä on jossain määrin muutettu ja lukuja on tarkistettu sekä päivitetty. Ohjekirjan tekstiä havainnollistamaan on lisätty useita käytännön esimerkkejä kemian eri alueilta.

Kuvaukset siitä, miten valmistetaan kalibrointi- ja laadunohjausliuokset vesianalyysiä varten, on poistettu Trollbook-ohjekirjan uudesta versiosta, koska näiden liuosten valmistus kuvataan perusteellisesti uusissa ISO- ja CEN-standardeissa.

Nordtest

Nordtest is a trademark of Nordic cooperation in conformity assessment. The emphasis of Nordtest is to develop, promote and innovate Nordic test methods and pre-normative activity. Nordtest endeavours to remove technical barriers to trade and promotes the concept: “Approved once, accepted everywhere”.