Kvalitetshandbok för energitorv: Bränsleklassificering och kvalitetssäkring, provtagning och bestämning av egenskaperna (NT ENVIR 009)

Size: 2.02 MB
Print
  • Report #: NT ENVIR 009
  • Approved: November 2005
  • Hits: 0

Abstract

Denna kvalitetshandbok fastställer de förfaranden som skall användas för att bestämma kvaliteten på energitorv som är föremål för handel samt för att säkerställa kvaliteten och för kvalitetsstyrning.

ANM. 1: Energitorv är förenad med viktiga hälso-, säkerhetsoch miljösynpunkter som måste uppmärksammas särskilt. Dessa omständigheter omfattas emellertid inte av denna kvalitetshandbok.

ANM. 2: Om EU:s lagstiftning om utsläppshandel ändras måste ändringarna beaktas och handboken ändras på motsvarande sätt.

Categories

NT Methods | Environment

Nordtest

Nordtest is a trademark of Nordic cooperation in conformity assessment. The emphasis of Nordtest is to develop, promote and innovate Nordic test methods and pre-normative activity. Nordtest endeavours to remove technical barriers to trade and promotes the concept: “Approved once, accepted everywhere”.